x 没有作文库帐号?

作文库帐号直接登录
帐 号
密 码
 

双林志谦得玄晖笔法作此七十三矣为赋六言两

诗人:洪咨夔   朝代:宋代

  近浦霏开略彴,远山云没招提。

  树底人家欲晓,隔篱仿佛鸡啼。

   

【双林志谦得玄晖笔法作此七十三矣为赋六言两作品赏析】

  【原题】:

  双林志谦得玄晖笔法作此七十三矣为赋六言两首